Индивидуален план 4 седм.

Програма 5-24 мес.

  • Първична консултация – насоки за попълване на Анкета и Дневник на съня – 30 мин.
  • Предварителен анализ на анкета и дневник на съня, попълван в рамките на 7 дни
  • Консултация онлайн или на живо – 1,5 – 2 ч
  • Изготвяне на подробен план и стратегия за подобряване на съня/ самостоятелно заспиване/ отказ от биберон.
  • Проследяване в рамките на 4 седмици
  • Ежеседмични консултации на живо или онлайн за проследяване на напредъка 30 – 60 мин. / общо 4 бр/
  • Ежедневна комуникация в чат, при необходимост

Направи запитване