Мост на мира

Моста на мира е научно – доказана образователна игра, която превежда децата през 5-те етапа на процедурата по медиация, като им помага да се научат да разрешават успешно конфликтите помежду си.Това е един от образователните ресурси от авторската методика на Академия Миротворци.

Стъпвайки на моста на мира, децата:

Цена: 95,00 лв.